You are here: Explore > Bekende problemen

Bekende problemen

Hieronder volgt een overzicht van bekende problemen in de huidige versie van Working Papers en gerelateerde producten.

Working Papers

 • Bij het kopiëren van onderdelen voor een Working Papers-bestand worden dubbele mapping- en groepsnummers verkeerd overschreven in plaats van dat ze opnieuw genummerd worden.

 • Als een aantal documenten geselecteerd wordt in het Dossierbeheer worden documenten die verborgen worden door een filter ook opgenomen in de selectie. Bij het verwijderen van de documenten worden de verborgen documenten ook verwijderd.
 • De aangepaste materialiteit wordt niet weergegeven in automatische documenten van Brugstaat/Groepen bij groepsnummers die langer zijn dan 22 tekens.

 • Als een gebruiker met lokale beheerdersmachtigingen een SmartSync Server moederbestand probeert te hernoemen mislukt dit automatisch.

  Tijdelijke oplossing: Wijzig de bestandsnaam onder een ander account die geen beheerdersmachtigingen heeft.

 • Als in Microsoft Edge een PDF-bestand geopend wordt vanuit een gesynchroniseerde kopie en deze kopie wordt daarna verwijderd, dan verschijnt er geen melding om het PDF-bestand af te sluiten. De kopie wordt dan verwijderd maar het PDF niet.

  Tijdelijke oplossing: Sluit alle PDF-bestanden voordat u een gesynchroniseerde kopie verwijdert, of verwijder de PDF daarna nog handmatig uit de bestandenmap.

 • Het kan voorkomen dat Working Papers 2019 niet kan installeren. Dit ligt aan een compatibiliteitsprobleem van de Install Shield met bepaalde Citrix of Terminal Server omgevingen.

  Tijdelijke oplossing: Zie Working Papers fails to install on a Citrix/Terminal Server.

CaseView

 • Er zijn op het moment geen problemen bekend in CaseView.

Connector

 • Er zijn op het moment geen problemen bekend in de Connector.

Tracker

 • De gedeelde weergave kan dubbel getoond worden in het Weergavepaneel als de Tracker opnieuw gestart is.

 • Lokale gesynchroniseerde kopieën van klantbestanden worden niet altijd getoond aan andere computers.

 • De datum en tijd van de laatste synchronisatie van een bestand wordt niet altijd gesynchroniseerd tussen computers.

 • Als een bestand met de SmartSync Server gesynchroniseerd is, kan de Locatiekolom niet meer vergroot worden.

  Tijdelijke oplossing: Vernieuw de weergave of start de Tracker opnieuw op.

 • De tracker kan vastlopen als een SmartSync Server wordt toegevoegd of verwijderd en er wordt daarna een scan uitgevoerd.

  Tijdelijke oplossing: Gebruik Working Papers om een server toe te voegen of te verwijderen.

 • Bij het aanmaken van een dochterkopie van een geconsolideerd bestand op de SmartSync Server wordt er niet een automatische melding gegeven die u vraagt om ook een dochterkopie van het entiteitsbestand aan te maken.

  Tijdelijke oplossing: Gebruik Working Papers om een dochterkopie aan te maken. Ga naar Bestand | Openen.

 • Als een lokale gesynchroniseerde kopie verwijderd wordt vanuit de Tracker-weergave dan wordt het gekoppelde moederbestand uit de SmartSync Server-weergave verwijderd.

  Tijdelijke oplossing: Scan de SmartSync Server opnieuw om het moederbestand te herstellen.

 • Als de gesynchroniseerde kopieën voor bestanden ontkoppeld zijn, kan de Tracker een onjuiste melding geven dat er nog kopieën zijn.

 • Bij het opschonen van de synchronisatie-informatie op de SmartSync server wordt de _syncmap niet goed opgeschoond.

 • Gebruikers kunnen gesynchroniseerde kopieën niet van de SmartSync Server downloaden vanaf een ander domein.

 • Als een bestand geconverteerd is naar een nieuwere versie van Working Papers, wordt de versie niet bijgewerkt in de weergave Lokale SmartSync kopieën.

 • Als een bestand in de Tracker is verwijderd, maar de weergave is nog niet vernieuwd en er wordt een poging gedaan om het verwijderde bestand te wijzigen dan verschijnt er een niet-gerelateerde foutmelding.

 • Als geprobeerd wordt een bestand in te pakken dat al ingepakt is verschijnt er een melding dat het inpakken geslaagd is, terwijl er een melding moet opkomen dat deze actie niet nodig is.

 • Als de Tracker geopend is kan deze niet op de voorgrond worden uitgevoerd, waardoor sommige dialoogvensters en weergaven niet bewerkt kunnen worden.

 • Als een moederbestand geconverteerd wordt met een online gesynchroniseerde kopie wordt er een onjuiste melding weergegeven dat het proces geslaagd is, terwijl het bestand juist niet geconverteerd is. Alle gesynchroniseerde kopieën moeten offline zijn om het moederbestand te kunnen converteren.