You are here: Explore > Wat is er nieuw - Working Papers

Wat is er nieuw - Working Papers

Hier vindt u informatie over nieuwe functies en verbeteringen in Working Papers 2019, Caseview en de Tracker.

Working Papers

Gegevensanalyse

 • In Working Papers 2019 is een functie toegevoegd voor de verbetering van de gebruikerskwaliteit. Hiermee wordt door CaseWare International gegevens verzameld over hoe Working Papers gebruikt wordt om meer inzicht kunnen krijgen in de gebruikersbeleving. Met deze gegevens kunnen wij als CaseWare een duidelijk doel stellen voor de ontwikkeling van ons product en ons richten op betere functies en verbeteringen. Wij verzamelen hiermee geen persoonlijke gegevens of informatie over klanten en geen van de gegevens wordt gebruikt voor marketingdoeleinden.

  Opmerking: Meedoen aan het programma voor de verbetering van de gebruikerskwaliteit is optioneel en wenselijk. U kunt u altijd weer uitschrijven wanneer u dit wilt.

Cloud integratie

 • Working Papers biedt integratiemogelijkheden met de functie Vragenlijsten die gebruikt wordt in Cloud. Door vragenlijsten te koppelen aan uw opdracht kunt u direct vanuit Working Papers samenwerken met uw klanten. Ga naar Cloud | Openen om een vragenlijst in Working Papers aan te maken of te koppelen.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers die een licentie hebben voor PBC+. U kunt contact met ons opnemen voor informatie over uw licenties of bekijk onze website voor meer informatie over PBC+.

Data Store Administration Tool

 • Verbeterde prestaties bij het beheren van Instellingen Algehele Beveiliging voor grote Active Directory-groepen.

Grafieken

 • Als de Grafiekweergave is ingeschakeld worden grafieken en verhoudingen afgedrukt bij het automatisch document van de gekoppelde brugstaat. De definitieve printversie kan gecontroleerd worden in het Afdrukvoorbeeld.

 • Bij het wijzigen van de eigenschappen van een automatisch document, zoals de periode of de balans, worden automatisch de gekoppelde grafiek en verhoudingen bijgewerkt in de Grafiekweergave.

Import

 • In Working Papers zijn de beschikbare imports uitgebreid met de volgende in Nederland beschikbare software:

  • EXACT Online (Alle versies)
  • De volgende programma worden ook ondersteund maar zijn niet relevant voor de Nederlandse versie van Working Papers:
  • MYOB AccountRight Live 2017, 2018, 2019
  • Pastel Partner v.18
  • Pervasive SQL v.13
  • ProFile 2018
  • ProSystem fx Engagement 2017.2
  • QuickBooks 2019 (Canada en VS)
  • Sage 50 2019 (Canada)
  • Sage 50 2019 (VS)
  • Sage 50 Accounts 2019 (VK)
  • Sage Business Vision 2019
 • Als entiteiten vanuit een ASCII- of Excel-bestand worden geïmporteerd naar een geconsolideerd bestand, worden toegevoegde entiteiten gesorteerd op de afkorting van de entiteit. Dit is nu de standaard sorteermethode waardoor het makkelijker wordt om nieuwe entiteiten op te zetten.

Issues

 • Vanaf Working Papers 2019 kunnen meerdere issue-types tegelijk toegewezen worden. Zo kan een issue verder verduidelijkt worden en zijn deze ook makkelijker te vinden door het gebruik van een filter

Verwijzingen

 • Koppel meerdere documenten tegelijk bij het toevoegen van een documentverwijzing in automatische documenten, afbeeldingen, PDF-bestanden of Microsoft Office documenten, in plaats van één voor één. Zo hoeft niet meer ieder document apart geselecteerd te worden.

SmartSync Server

 • De bestandsnaam van moederbestanden op de SmartSync Server kan gewijzigd worden vanuit Working Papers met een lokale gesynchroniseerde kopie. Zorg er wel voor dat alle andere gebruikers hun gesynchroniseerde kopieën eerst verwijderen voordat u een bestandsnaam wijzigt, anders worden de bestanden ontkoppeld.

 • Er is een verbetering doorgevoerd aan het vernieuwen van bestanden op de SmartSync server. Beheerders kunnen zelf instellen wanneer een bestand vernieuwd wordt.

Verbeteringen

 • Er is een probleem verholpen waarbij meerdere items in de fiscale saldibalans verborgen werden bij het schakelen tussen entiteiten vanuit het contextmenu.

 • Er is een probleem verholpen waarbij de CaseWare Agent niet weergegeven werd in documenten met bijgewerkte fiscale codes.

 • Er is een probleem verholpen waarbij de lokale kopieën van gekoppelde bestanden in Cloud niet meer toegankelijk waren als er offline werd gewerkt.

 • Het Inlogvenster van Cloud komt niet meer twee keer op als Working Papers aan CaseWare Cloud gekoppeld is.

 • Er is een probleem verholpen waarbij gebruikers geen gesynchroniseerde kopieën konden maken van gecomprimeerde moederbestanden.

 • Er is een probleem verholpen waarbij GIFI-codes ontbraken in de Saldibalans na een import vanuit SigaFinance.

 • Er is een probleem verholpen waarbij gebruikers vanuit MYOB AccountRight Live alleen de transacties voor maar één periode konden importeren.

 • Er is een probleem verholpen waarbij Working Papers niet meer reageerde bij het exporteren van vjps naar E-Soft.

 • Er is een probleem verholpen waarbij het Grafiekvenster alleen de entiteiten op het hoogste niveau in een geconsolideerd bestand weergaf.

CaseView

Ontwerpen

 • Er is een verbetering doorgevoerd zodat meerdere gebruikers toegang hebben tot de componenten. Zo kunnen meerdere gebruikers samenwerken aan het maken van een template zonder dat ze steeds het bestand hoeven af te sluiten als iemand anders deze wil bijwerken.

 • Bij het wijzigen van de template kunnen HTML-dialoogvensters zonder modus gebruikt worden met het Start HTML-dialoogvenster onderdeel. Met HTML-dialogen zonder modus kunnen gebruikers in een CaseView-document blijven werken zonder de noodzaak dit venster eerst te sluiten.

Cellen

 • De CVIDEA-celfunctie is toegevoegd. Dit kan gebruikt worden om informatie uit een CaseWare Idea.imd bestand in het document weer te geven. Als het .imd bestand wordt gewijzigd worden gekoppelde documenten automatisch bijgewerkt.

 • De ENTABBR-celfunctie ondersteunt meer berekeningen in de uitgebreide beschrijving van een geconsolideerde entiteit.

Geschiedenis en mijlpalen

 • De vergelijking van mijlpalen is verbeterd om zo tabellen, afbeeldingen en grafieken makkelijker te kunnen vergelijken. Deze items worden niet meer vertekend of leeg getoond in het venster Visuele Vergelijking.

Interface

 • Tekst-schaalbaarheid voor 4k-monitoren is verbeterd.

 • Er zijn nieuwe iconen toegevoegd aan de werkbalk Snelle Toegang. Als u een knop in de werkbalk wilt aanpassen, klik dan op Uiterlijk om een nieuw icoon te selecteren.

 • Knopinfo wordt langer weergegeven.

Lijsten

 • De functionaliteiten van lijsten in CaseView is verbeterd. U kunt nu lijsten aanmaken met meerdere niveaus en de instellingen aanpassen voor ieder niveau. Daarbij kan ook afgewisseld worden tussen een lijst met opsommingstekens en met nummers. Als de lijst is aangepast kan deze worden opgeslagen zodat de opmaak later nogmaals gebruikt kan worden in CaseView-documenten.

Afdrukken

 • In het Afdrukvoorbeeld kunnen vanaf deze versie meerdere pagina's samengevoegd worden om het aantal pagina's te verminderen. Dit is een handige optie als bijvoorbeeld tekst of tabellen net niet op 1 pagina passen.

Afronding

 • Vanaf deze versie kunnen meerdere afrondingsrelaties tegelijk toegepast of verwijderd worden. In het venster voor de Afrondingsopties kunt u meerdere relaties in de lijst selecteren en dan met het vinkje Pas deze relatie toe schakelen tussen toegepaste en verwijderde relaties.

 • Afrondingsrelaties worden automatisch gegroepeerd gebaseerd op hun afhankelijkheden. Als een relatie in de groep mislukt, zorgt dit ervoor dat alleen de relaties die daarvan afhankelijk zijn mislukken. Als een relatie in een vorige versie mislukte zouden alle relaties mislukken, ook als ze niet afhankelijk waren van elkaar.

XBRL

 • In de XBRL Review-modus is een optie toegevoegd zodat informatie over eventuele voetnoten wordt weergegeven als op een cel of paragraaf wordt geklikt. Zo kan bij het ontwerpen beter worden gezien waar XBRL-voetnoten zijn bijgevoegd.

Verbeteringen

 • Er is een probleem verholpen waarbij het toevoegen van externe documenten in een CaseWare document leidde tot prestatievermindering of het vastlopen van het programma.

 • Er is een probleem verholpen waarbij de gegevens in een staafdiagram in verkeerde volgorde werden getoond.

 • Er is een probleem verholpen waarbij CaseView documenten met ingevoegde PDF-bestanden donkerder en feller werden afgedrukt.

 • Er is een probleem verholpen waarbij watermerken op afgedrukte documenten niet goed gecentreerd werden weergegeven.

 • Er is een probleem verholpen waarbij CaseView niet meer reageerde als er werd geprobeerd een voorbeeld te tonen van een ontbrekend document in de Componenten.

 • Er is een probleem verholpen waarbij geëxporteerde labels opgedeeld over meerdere Inline XBRL-elementen zorgden voor een syntaxfout.

Tracker

Bestandsbeheer

 • Vanuit de tracker kan voor meerdere lokale bestanden tegelijk een jaarafsluiting worden uitgevoerd en gegevens worden doorgeschoven. Zo kunt u meerdere nieuwe bestanden tegelijk aanmaken voor het nieuwe jaar.

 • Als bij het uitvoeren van meerdere bestandsconversies de melding Kan bestand niet converteren opkomt, verschijnt deze alleen aan het einde van het gehele proces in plaats van na ieder mislukt bestand. Zo kan het converteerproces gewoon doorgaan zonder onderbrekingen. Bestanden die niet geconverteerd zijn worden na het proces weergegeven in het logbestand.

 • Het scanproces voor lokale bestanden is versneld.

SmartSync Server

 • SmartSync moederbestanden kunnen nu vanuit de Tracker gecomprimeerd en uitgepakt worden.

 • Om onbedoelde wijzigingen aan bestanden op de SmartSync Server te voorkomen wordt nu om bevestiging gevraagd bij de volgende opdrachten:

  • Alle SmartSync kopieën ontkoppelen
  • Bepaalde SmartSync kopieën ontkoppelen
  • Synchronisatiegegevens wissen
  • Serverkopie verwijderen
  • Serverkopie herstellen

  Het resultatenoverzicht dat wordt weergegeven na uitvoering van deze opdrachten is ook verbeterd.

 • Verbetering van de weergave van synchronisatie-informatie in de Locatiekolom als de optie SmartSync-kopieën tonen onder locatieveld ingeschakeld is.

Verbeteringen

 • Er is een probleem verholpen waarbij SmartSync Server bestanden die verwijderd waren weer opnieuw werden toegevoegd aan de tracker bij het scannen van de server.

 • Er is een probleem verholpen waarbij de Tracker niet meer reageerde als er twee verschillende versies van de applicaties op één werkstation geïnstalleerd waren.